Kulturális élet

Könyvtár

Iskolánk bemutatása PDF Nyomtatás E-mail

A Kazinczy Ferenc Gimnázium, Magyarország nyugati régiójának egyik elismert középfokú intézménye közel 100 éves, 1908-ban alapította az akkori kultuszminiszter a középfokú lánynevelés fellendítésére.

Az intézmény jelenleg 25 osztállyal mintegy 860 tanulóval három képzési formában működik: a hagyományos négy évfolyamos gimnázium a 14-18 éves, a nyolc évfolyamos a 10-18 éves és az újonnan indított öt évfolyamos, idegen nyelvi előkészítővel induló osztály a 14-19 éves tanulók számára ad korszerű, érettségi vizsgával záruló képzést. Az iskolához egy 100 fős kollégium is tartozik saját konyhával. 

Oktató munkánkat a humán és a természettudományos tantárgyak kiegyensúlyozott aránya és a magas óraszámban folytatott idegen nyelvi oktatás jellemzi. Tanulóink angol, német, francia, latin, orosz nyelvet tanulhatnak, az utolsó két évben pedig a pályaválasztásuknak megfelelő fakultációkon készülhetnek fel a továbbtanulásra. Diákjaink szinte mindegyike felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

Iskolánk országos elismertségét a névadónkról, Kazinczy Ferencről elnevezett versenynek is köszönheti, melyet az idén 40. alkalommal rendeztünk meg. A Kazinczy-versenyre érkeznek diákok a szomszédos országos magyarlakta vidékeiről is, Romániából, Ukrajnából, Szerbiából, Szlovákiából, így intézményünk egyben a határon túli magyar nyelv ápolásának, megőrzésének is egyik fellegvára lett. A verseny kiegészül egy nyári anyanyelvi felkészítő szakmai táborral is, szintén határon túli magyarok részvételével. A hosszú időn át megrendezett anyanyelvi versenyek is hozzájárultak ahhoz, hogy iskolánk arculatát egyrészt a nemzeti kultúra, az anyanyelv ápolása és védelme határozza meg, másrészt az idegen nyelvek oktatásához társuló széles körű külföldi cserekapcsolataink. Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a somorjai Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnáziummal, ez 1984 óta folyamatosan több színtéren zajlik, de több mint tíz éves kapcsolatunk van holland, dán, francia középiskolákkal is, melynek keretében évenként fogadunk külföldi diákokat, s viszonozzuk látogatásukat. Hisszük, hogy ezek a cserekapcsolatok nemcsak a nyelvgyakorlást, hanem a különböző országok, népek kultúrájának megismerését is szolgálják, s ezzel tanítványainkat egymás jobb megismerésére, elfogadására, európaiságra neveljük.

Az oktatási tevékenység mellett gimnáziumunkban kiterjedt kulturális, diák- és sportélet folyik. Van saját ének- és zenekarunk, kézi- és röplabdacsapatunk, nyaranta tanulóink vízitáborokban, vándortáborokban vesznek részt, a diákönkormányzat számos programmal, rendezvénnyel, előadással próbálja kielégíteni tanulóink szerteágazó érdeklődését.