Kulturális élet

Könyvtár

A Kazinczy-verseny 53. Kárpát-medencei döntője PDF Nyomtatás E-mail2018. április 20-22. között rendezte meg iskolánk a Szép Magyar Beszéd verseny 53. Kárpát-medencei döntőjét. A versenyt Radnóti Ákos alpolgármester nyitotta meg, ünnepi beszédet dr. Balázs Géza egyetemi tanár tartott.

A háromnapos rendezvényen a 146 versenyző a szabadon választott szöveg előadása után írásbeli feladatot oldott meg, majd másnap került sor a kötelező szövegek tolmácsolására.

A résztvevők városnézésen és színházlátogatáson is részt vettek.

Radnóti Ákos alpolgármester megnyitója

A bírálóbizottságok 35 Kazinczy-érmet osztottak ki, az Anyanyelvápolók szövetségének jutalmát 26 tanuló vehette át.

A rendezvényen záróbeszédet dr. Kováts Dániel, nyugalmazott főiskolai tanár mondott.Balázs Géza:


Ez a nyelv…


Elhangzott az 53. Kazinczy-verseny győri városházán rendezett megnyitó ünnepségén, 2018. április 20-án.Dr. Balázs Géza ünnepi köszöntője


(ÁLTALÁBAN)


Ez a nyelv: titkos nyelv, amelyet többnyire sehol nem értenek.

Ez a nyelv, amelyet a világ legnehezebb nyelvének tartanak.

Ez a nyelv: kis világnyelv: nincs a világnak olyan része, ahol ne találkoznánk olyanokkal, akik értik, akik valaha értették, akik érteni vélik. Vigyázz, ha a világban jársz, nem tudhatod, hogy mikor hallgatnak ki, ha magyarul beszélsz. A leglehetetlenebb és legkínosabb helyzetekben, például Guatemalában és Laoszban fogják megragadni a válladat: te is magyar vagy?

Figyeljék meg a következő két mondatban a tárgy és a határozó ősi váltakozását: Ez a nyelv, amelyet már nem beszélnek 15 milliónyian. Ez a nyelv, amelyen már nem beszélnek 15 milliónyian.


(TÖRTÉNELEM)


Ez a nyelv, amelyet ős-Napkelet ilyennek álmodott.

Ez a nyelv, melynek gyökereit annyifelé keresték: Szibériában, az Ural vidékén, Kaukázusban, az Altájon és Mezopotámiában.

Ez a nyelv a honfoglalás nyelve.

Ez a nyelv, amelyet Julianus barát megtalált 1237-ben a Volga mentén.

Kőrösi Csoma Sándor nyelve, aki Keleten kereste a magyar szavakat.

Ez a nyelv, amelynek archaikus népi imái évszázadokat, talán egy évezredet is átölelnek, s nemzedékek mormoltak, még akkor is, amikor már nem értették minden szavát.

Ez a nyelv, amelynek első szavait  a X. században írták le.

Ez a nyelv a névtelen barátok és apácák nyelve, akik évszázadokon át körmölték a jövőnek, nekünk ennek a nyelvnek írásban még rosszul formált szavait. Hittek benne, hogy lesznek, akik később olvasni akarják. És ma is tudjuk olvasni a XIV. és XV. századi kézzel írott szövegeket. Szent Ferenc vagy Szent Margit legendáit.

Mátyás király nyelve. Akinek nevét szülővárosban nem lehet nyilvánosan anyanyelvén kiírni. Latinul lehet.

Ez a nyelv, amelyet regösök tartottak fenn.

Ez a nyelv a mesemondók, a prédikátorok, a falusi tanítók nyelve.

Ez a nyelv, amelyet vállalt Balassi Bálint, amelyre lefordította a Bibliát Károlyi Gáspár, a tudományokat Apáczai Csere János, amelyért mindétig fáradozott Kazinczy Ferenc. S amiért lassan kétszáz éve zarándokolunk Kisbányácskára, azaz Széphalomba, hogy fejet hajtsunk a szent öreg emléke előtt. S ahol az utókor előbb emlékcsarnokot, majd múzeumot emelt. S ahol ma minden évben Szép magyar beszéd versenyt rendeznek…

Ez az a nyelv, amelynek Széchenyi István tudományos társaságot, akadémiát álmodott, hogy legyen anyanyelven jövője. Amelynek gazdag szótárt készített Czuczor Gergely és Fogarasi János.

Az első rádióbemondók nyelve, aki ünnepi öltözetben, megilletődve ültek a mikrofon elé. Amelyen megszólalt 1925-ben a Magyar Rádió.

Zrínyi Miklós még nehezen gördülő nyelve, Jókai, Mikszáth, Móricz, Tamási Áron, Márai nyelve.

Petőfi, Arany, Ady, Babits, Kosztolányi, József Attila, Radnóti, Pilinszky, Weöres, Nemes Nagy nyelve…

És Galgóczi és Fejes Endre nyelve…

Sinkovis Imre és Berek Kati nyelve. És Cseh Tamás nyelve…


(SZÉTSZÓRATTATÁS)


Ez a nyelv, amelyen csaknem száz éve nem mindenki beszélhet büntetlenül.

Ez a nyelv, amelyet olykor vállalni kell.

Ez a nyelv, amelyet gőggel, büszkeséggel egyesek levetkeznének.

Ez a nyelv, egykori hallgatóim nyelve, akik elmentek Magyarországról. Ez a nyelv egykori tanítványaim nyele, akik őrzik és szeretik.

Ez a nyelv szexi nyelv, mondja nekem egy afroamerikai nő Belizében.

Ez a nyelv mihez hasonlítható, kérdezik tőlem Indiában.

Ez a nyelv hasonlít a spanyolra… állítják Óceániában.

Ez a nyelv, a szüleim nyelve… mondja egy izraeli család.

Ez a nyelv a nagyszüleim nyelve, mondja egy hollandiai férfi… Annyit tud magyarul, hogy Jo napot kivanok, meg Egeszsegedre…

Ez a nyelv a valamikori őseink nyelve, vallják Szudánban és Dél-Egyiptomban a magyarábok.

Ez a nyelv: Budapest. Budapest nyelve.

Ez a nyelv: a magyar lányok. A csodálatos magyar lányok…

Ez a nyelv: Puskás Öcsi nyelve. Ez a nyelv: a golyóstoll, a Kandó-mozdony és a Rubik-kocka nyelve.


(KÖTELÉKEK NYELVE)


Ez a nyelv nagyszüleid, szüleid nyelve. Nagyanya és anyanyelv.

Ez a nyelv: az öröm nyelve, a játék nyelve, a szeretet nyelve, a hagyomány nyelve…

Ez a nyelv a panaszkodás és a békétlenség nyelve.

Ez a nyelv írók, költők, színészek, tanárok, papok, médiamunkások, politikusok eszköze; nyelvészek kutatási területe.

A gyorséttermek, a telefonos ügyfélszolgálatok és a segélyhívó vonalak nyelve. A taxisok, a pénztárosok, árufeltöltők, sőt a MÁV-hangosbeszélők nyelve. Az informatikusok nyelve…

Ez a nyelv a barátság és a szerelem nyelve, a gyermek nyelve, az elhaló szavú haldokló nyelve… Megdöbbentő följegyzések vannak arról, hogy valaki, aki ezen a nyelven tanult meg beszélni, és élete egészét más nyelvű közegben élte, halála óráján már csak ennek a nyelvnek a szavait ismételgette: mama, papa, szél, kék,ég, madarak…

Ritka nyelv, kevesek tulajdona.


(ÖSSZEFOGLALÁS)


Ez a nyelv, ős-eurázsiai nyelv – a mi nyelvünk. Masszív anyagból van, kemény, mint egy meteorit, őriz titkokat, nem adja meg magát bármilyen grammatikának, szókincse láthatatlan szálakkal kapcsolódik össze, több ezer élve formálódik, gondolkodásmódot, mentalitást, identitást fejez ki. Őrzi ezer évek tapasztalatát, őseid szavait, olvasmányaid személyiséget formáló sorait, sajátos kollektív tudatalattit, hallgatólagos tudást, mely váratlanul, nem is sejtvén, esetleg álmodban, fájdalmadban vagy örömödben tör fel. Baráti és szerelmi beszélgetésekben tör utat magának.

Ez a nyelv, amelyen hangosan beszélnek buszon, metrón, villamoson, s bevallom, olykor-olykor fölkapom a fejem: hogy lehet, hogy magyarul beszélnek? Vannak még, akik magyarul beszélnek?

Ez a nyelv, amelyet te szabadon alakíthatsz. Szavait, nyelvtanát használod és alakítod, rongálod vagy javítod, mindenesetre változtatod. Tudsz vele játszani, tréfálkozni, udvarolni, tudod vele kéretni és talán meg- vagy odaadni magad. Tudod minden árnyalatát, rezdülését.

Ez a nyelv, amelyet egyesek, a jelenlévők, tanárok és diákok, megilletődött szülők, Győr város vezetői ma itt emlegetnek.

Ez a nyelv, amelyet kicsit még jobban szeretnénk tudni, ismerni, hangsúlyait és hanglejtéseit is érteni, és ezért, ha lehet, Kazinczy érmet, jutalmat kapni.

És hidd el. Ő is, a magyar nyelv ismer téged. Mert nemcsak arról van szó, hogy mi kényre-kedve használjuk ezt a nyelvet, hanem bizony arról is, hogy ez a sok ezer éves hagyomány téged is formál. Nemcsak mi formáljuk, alakítjuk a nyelvet, hanem bizony ő is formál, irányít, meghatároz minket. Akkor is, ha ezt nem is sejtjük.

Hogy miről beszéltem? Hogy kiről beszéltem? A magyar nyelvről. Meg a magyarokról. Egykor volt, ma élő és utánunk következő magyarokról.

Rólad. Rólam. Rólunk.Kováts Dániel:


A Kazinczy-versenyek hozadéka


Zárszó Győrben a szép magyar beszéd verseny ünnepélyes eredményhirdetésén


Dr. Kovács Dániel záróbeszéde

1. Véget ért a középiskolások Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének 53. Kárpát-medencei döntője. Amikor elköszönünk Győrtől és egymástól, elismeréssel kell szólnunk a verseny színvonaláról, azokról a gyümölcsöző erőfeszítésekről, amelyek a felkészítő tanárok és a diákok szoros együttműködése nyomán a hűségesen tolmácsolt szövegekben testesültek meg. Gratulálunk tehát a résztvevőknek, a szövegek értő megszólaltatóinak, s mindazoknak, akik szülőként, nevelőként mögöttük, mellettük állnak.

Nehéz megilletődés nélkül gondolni versenyünk több mint fél évszázadára. Sokan tekintettünk kezdettől nagy reménységgel Péchy Blanka kezdeményezésére, mert az anyanyelvi nevelés új lehetőségeit láttuk benne. A verseny akkor kapott új lendületet, amikor a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium, illetve Z. Szabó László kollégánk szerepvállalása nyomán a vetélkedés tágabb nyilvánosságot kapott, a diákok „élőben” találkozhattak, és a teljesítmények értékelésére személyes együttlétben kerülhetett sor. Jelentősége tovább nőtt, amikor a határon túli magyar iskolák fokozatosan bekapcsolódtak e mozgalomba, mára meggyőződhettünk a Kazinczy-verseny nemzetegyesítő szerepéről.

Visszatekintve nem feledkezhetem meg azokról, akik az igényes megszólalásnak ezt a próbáját megálmodták, hivatását tudatosították, színvonalának fokozatos emelkedését elősegítették. Iránymutatásuk hasznosítása, megvalósítása azután pedagógusok százain át mozgatta meg a tanulóifjúságot az elmúlt ötvenhárom év alatt. Bízhatunk benne, hogy a mozgalmunkhoz kapcsolódó fiatalok azután szülőként, nagyszülőként tapasztalataikból továbbadtak valamit a következő nemzedékeknek.

2. E mostani felemelő együttlétünk azonban nemcsak a visszatekintés, hanem a jövőbenézés alkalma is. Látjuk-e jelét a diákifjúság, illetve tanártársaink körében a Kazinczy-verseny iránti hosszabb távú érdeklődésnek? Adhat-e továbbra is olyan ösztönzéseket e versenyforma, amelyek a résztvevők személyiségének gazdagodásához vezetnek? A magam részéről határozott igennel felelek ezekre a kérdésekre. Nemcsak azért, mert a több mint fél évszázados tapasztalat, a sikeres nemzedékváltás reményre ad okot, hanem azért is, mert ‒ meggyőződésem szerint ‒ a Kazinczy-érmekért folyó nemes vetélkedés vonzása az idők során újabb és újabb motívumokkal bővült.

Gondoljunk csak vissza arra, mi vezérelte Péchy Blanka művésznőt, amikor alapítványt tett a szép magyar beszéd igényének kiterjesztése érdekében! Kodály Zoltán „riadója” nyomán hangoztatta: „Gátat kell vetnünk a rossz hangsúly, értelmetlen tagolás, helytelen kiejtés mételyező hatásának.” Deme László professzor az anyanyelvi nevelésről szólva a kiejtés problematikáját tágabb összefüggésbe helyezte, amikor arra utalt: „a tanuló felnőtt életében nem elemezni fog szövegeket, hanem olvasni, visszaadni és alkotni…” A hangsúly, tagolás, kiejtés fogalmai mellett előtérbe került az olvasás, a visszaadás, az alkotás fogalma. Nem a különbségre szeretném felhívni a figyelmet, hanem a szerves fejlődésre, szemléletünk horizontjának tágulására.

Egyre többen ismerték, ismerik fel, hogy nemcsak hangképzésünk tisztaságára kell törekednünk, hanem élőszóbeli megnyilatkozásaink esztétikáján túl annak etikájára is. A szép magyar beszéd igénye ‒ úgy vélem ‒ több annál, mint hogy tiszta hangképzéssel, a nyelvünkre jellemző dallamívvel szólaljunk meg; ma már azt is keressük az elhangzó felolvasásokkal, hogy miképp tudunk értőn befogadni és hűséggel közvetíteni értékes tartalmakat, mondanivalókat. Aki megértésre és megértetésre törekszik, sokat tesz a harmonikus emberi kapcsolatokért, egy egészséges társadalmi közegért. Ez az alapja versenyünk személyiségformáló hatásának. Balázs Géza a netnemzedékről szólva figyelmeztet a globalizáció egyik társadalmi hatására, a nyelvi idegenszerűségek megszaporodására: „Az anyanyelv háttérbe szorulása a kifinomult, érzelmi gondolkodás visszaszorulásával jár együtt.” Ha tehát az anyanyelvi kultúrát ápoljuk, a gondolkodást, mondandóink átgondolását erősítjük.

Wacha Imre azt a tanácsot adta a fiataloknak: „Ne szépen akarjanak beszélni, ne csak szépen akarjanak felolvasni, hanem mindig okosan! Mindig úgy, hogy a hallgató láthatatlanul is lássa azt a gondolatot, azt a szándékot, amelyet megszólaltatnak. Tisztán (beszédhiba nélkül) kell beszélni – ez természetes követelmény. De sohasem csak szépen.” Annyit tennék hozzá: ebben a kérdésben akkor lehet állást foglalni, ha tisztázzuk, mit is jelent ebben a vonatkozásban a „szép”. Ha steril hangzást értünk rajta, akkor valóban elvethetjük. Ha viszont a tartalom vonzását, akkor bátran vállalhatjuk. Imre barátom József Attilát idézte: „Apám szájából szép volt az igaz”. Ezen az alapon egyértelmű, hogy nem eldobnunk kell versenyünk jelzőjét, hanem valódi tartalmában megerősítenünk. Olyan szép magyar beszédért kell versengenünk, amelyben a cél a nyelvi kifejezésmód igényessége mellett, mondandónk világossága, üzenetünk igazsága. Örülnék, ha az idei verseny tanulságaként azt a tapasztalatot vinnénk magunkkal valamennyien, hogy újabb lépést tettünk ifjúságunk körében a beszédkultúra színvonalának emelése terén. Örülnék, ha az itt megszólaló leányok és fiúk átélnék szereplésük lényegét. Ezért most hozzájuk fordulok.

3. Eszembe jut egy hirdetés, amelyet nemrég láttam egy újságban. Magyar kiadvány volt, de egy helyütt angolul szólították meg az olvasót nagy betűkkel: „SHOW, WHO YOU ARE!” S a felszólítás mellett „trendi cuccok” vásárlására, viselésére ösztönzött a reklám. Hadd mondjam én inkább magyarul: „Mutasd meg, ki vagy!” De ne ‒ vagy ne csak ‒ azzal, milyen a hajviseleted, mennyire „menő” az öltözeted, milyen testékszer villan fel arcodon, inkább azzal, hogy lássák a hozzád fordulók tekintetedből a megértés szándékát, hogy tudják rólad, van érdemi mondanivalód, hogy jó szavaddal, világos beszédeddel úrrá tudsz lenni a nehéz helyzeteken, hogy hangot tudsz adni a magad és társaid gondjainak. Ehhez segít hozzá a Kazinczy-versenyre való felkészülés, tehát a megértés és a tolmácsolás gyakorlása, a nyelvi minták értelmezése ‒ a döntőn elért pontszámoktól függetlenül. Amikor erre készülsz, kilépsz egy időre a napi rutinból, a korunkra oly jellemző társas magányból, a digitális túlterhelésből; átélheted az előző nemzedékek tapasztalatát és üzenetét, és ezzel a befogadással magad is fokról-fokra birtokosa leszel a szövegekben megtestesülő anyanyelvi örökségnek, az értető továbbítás által pedig láncszeme a hagyományátadásnak. A felkészülés ugyan erőfeszítést, tanulást, fegyelmet igényel, a küzdelem azonban életre szóló erőforrást teremt, a személyiségformálásban játszott szerepét tehát nem szabad alábecsülnünk.

4. A felkészülést segítő tanártársaim jól tudják, hogy hosszú távú befektetés kezdeményezői, amikor következetesen, az egymást váltó évfolyamok meg-megújuló rendjében lehetőséget nyitnak tanítványaiknak a szövegekben, a belőlük áramló eszmefolyamban való elmélyülésre. Fáradozásuk jutalma az, hogy a felszínes, a pillanat örömét kereső, a távlatokkal nem törődő magatartásmód helyett az ő neveltjeik a mélyebb gondolatok befogadására érzékeny, azok közlésére képes, önmagukkal és a világgal harmóniában élő emberekként indulnak útjukra. A Kazinczy-verseny olyan kihívás, amely gondolkodásra, igényes és pontos kifejezésmódra nevel. Jó ügyet szolgál hát mindenki, aki versenyzőként, tanárként, szervezőként, támogatóként hozzájárul a Kazinczy-érmekért folyó vetélkedés sikeréhez. Győrtől búcsúzóban tehát köszönetet mondunk a Kazinczy Ferenc Gimnáziumnak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Kazinczy-alapítványnak, az Anyanyelvápolók Szövetségének, a városi önkormányzatnak és a tankerületi központnak, hogy a sikeres próbatétel feltételeit megteremtették. Valamennyien nyertesek vagyunk, ha most élményekben gazdagabban, anyanyelvi nevelésünk ügyének szilárdabb elkötelezettjeiként térünk haza, mint amikor idejöttünk.

5. Mondandóm során több nevet is említettem, olyanokét, akik versenyünk tartalmi és módszerbeli továbbfejlesztését szolgálták. Igazságtalan lennék, ha kihagynám közülük versenyünk névadójának, Kazinczy Ferencnek az üzenetét. Ő ‒ többek között ‒ a következőkben látta a pedagógus feladatát. „A Tanító tiszte az, hogy a gyermek lelkének nemcsak legalsóbb tehetségét, az emlékezetet vegye munkába, … hanem hogy a felsőbbeket is, az észt, az elmét, az értelmet és a képzelődést kifejtegesse; a gyermek figyelmét egy pontra vonja, őtet eszmélni, gondolkozni tanítsa, vele a szépet és rútat, a jót és rosszat, a valót és hamisat, a nagyot és kicsinyt, a nemes és nemtelent éreztesse, amazt szerettesse, ezt utáltassa; érzéseit, ideájit, gondolatjait szókba öltöztetni s folyvást és bátran kimondani tanítsa.” Intelme 1814 szeptemberében, több mint 200 évvel ezelőtt hangzott el, de azóta sem vesztett érvényességéből. Amikor most Kazinczy jegyében, anyanyelvünk szolgálatában töltött győri napjaink végén hazaindulunk, erősödjünk meg a hitben, hogy a tiszta, az igaz emberi beszéd terjesztésén a jövő érdekében lehetséges és érdemes tovább fáradoznunk!


Összes eredmény

Gimnázium I.

Hely: Sorszám: Szabadon: Kötelező: Írásbeli: Összesen:
1. 5. 17,8 18,6 8 40,96
2. 36. 17,7 18,1 9 40,93
3. 14. 17,8 18,3 8 40,66
4. 8. 18,0 18,6 7 40,59
5. 42. 18,2 17,9 7 40,09
6. 13. 17,4 18,0 7 39,39
7. 43. 17,3 17,4 8 39,26
8. 12. 16,9 17,6 8 39,06
9. 41. 17,6 17,1 7 38,69
10. 40. 17,4 17,8 6 38,62
11. 44. 16,7 16,2 10 38,60
12. 37. 16,7 16,6 9 38,43
13. 9. 16,9 16,9 8 38,36
14. 16. 16,9 16,6 8 38,06
15. 30. 16,5 17,5 7 37,99
16. 11. 16,3 16,9 8 37,76
17. 38. 16,2 17,5 7 37,69
18. 25. 16,7 16,4 8 37,66
19. 10. 16,5 17,1 7 37,59
20. 32. 16,0 17,0 8 37,56
21. 18. 16,5 15,9 9 37,53
22. 29. 16,0 16,4 9 37,53
23. 33. 17,2 18,0 4 37,48
24. 17. 16,0 16,3 9 37,43
25. 4. 16,3 17,1 7 37,39
26. 2. 15,5 16,6 9 37,23
27. 15. 16,5 16,7 7 37,19
28. 20. 16,9 16,1 7 36,99
29. 23. 15,9 16,3 7 36,19
30. 6. 15,1 16,3 8 35,96
31. 24. 15,6 15,8 8 35,96
32. 35. 16,3 16,6 5 35,75
33. 31. 16,0 15,0 7 34,99
34. 3. 14,7 16,7 6 34,82
35. 28. 15,6 14,8 6 33,82
36. 27. 15,4 13,7 8 33,66
37. 26. 14,3 14,1 9 33,53
38. 34. 15,2 14,7 6 33,32
39. 22. 14,5 14,2 8 33,26
40. 39. 15,2 14,4 6 33,02
41. 21. 14,2 15,0 6 32,62
42. 19. 14,9 15,2 4 32,38
43. 7. 13,6 13,9 8 32,06
44. 1. 13,1 14,7 7 31,79

Gimnázium II.

Hely: Sorszám: Szabadon: Kötelező: Írásbeli: Összesen:
1. 4. 16,95 17,35 9 39,43
2. 31. 17,30 16,75 9 39,18
3. 22. 17,65 16,25 9 39,03
4. 37. 17,00 15,85 9 37,98
5. 30. 16,75 17,30 6 37,47
6. 19. 17,55 15,90 7 37,44
7. 26. 16,50 16,35 8 37,41
8. 33. 16,60 16,15 8 37,31
9. 35. 15,90 15,95 9 36,98
10. 13. 16,50 15,90 8 36,96
11. 20. 16,25 16,65 7 36,89
12. 25. 16,30 16,45 7 36,74
13. 34. 15,95 16,60 7 36,54
14. 6. 16,35 15,50 8 36,41
15. 41. 16,60 15,25 8 36,41
16. 17. 16,60 15,30 7 35,89
17. 23. 16,05 15,15 8 35,76
18. 16. 16,75 14,85 7 35,59
19. 24. 16,30 15,30 7 35,59
20. 9. 15,70 16,30 6 35,42
21. 27. 15,70 14,85 8 35,11
22. 28. 16,55 15,10 6 35,07
23. 38. 15,15 15,75 7 34,89
24. 42. 14,60 14,55 10 34,85
25. 10. 15,50 14,85 7 34,34
26. 14. 15,45 15,00 6 33,87
27. 11. 15,85 13,25 8 33,66
28. 2. 14,05 14,35 9 33,53
29. 3. 14,50 14,75 7 33,24
30. 36. 14,75 14,75 6 32,92
31. 39. 14,60 14,55 6 32,57
32. 7. 13,95 14,60 7 32,54
33. 8. 13,80 14,45 7 32,24
34. 29. 14,85 12,75 8 32,16
35. 12. 15,05 13,90 5 31,80
36. 32. 14,45 14,30 5 31,60
37. 1. 14,25 13,65 6 31,32
38. 21. 13,95 13,90 6 31,27
39. 18. 14,45 13,95 4 30,68
40. 40. 13,65 13,45 6 30,52
41. 5. 13,25 13,60 6 30,27
42. 15. 12,25 12,15 8 28,96


Szakképző iskolák

Hely: Sorszám: Szabadon: Kötelező: Írásbeli: Összesen:
1. 47. 17,00 17,40 8 38,96
2. 6. 16,90 17,40 8 38,86
3. 10. 16,50 16,75 8 37,81
4. 19. 16,75 15,50 8 36,81
5. 57. 16,95 15,60 7 36,54
6. 25. 16,50 16,50 6 36,42
7. 49. 16,25 15,10 8 35,91
8. 51. 15,00 16,35 8 35,91
9. 60. 15,60 16,25 7 35,84
10. 59. 16,85 15,75 5 35,45
11. 46. 14,95 15,75 8 35,26
12. 23. 16,20 15,40 6 35,02
13. 17. 14,15 15,50 9 34,78
14. 18. 16,75 15,00 5 34,60
15. 53. 14,75 15,25 8 34,56
16. 43. 14,90 15,50 7 34,39
17. 11. 14,90 14,85 8 34,31
18. 5. 15,75 13,75 8 34,06
19. 58. 15,50 15,00 6 33,92
20. 52. 14,75 15,60 6 33,77
21. 24. 13,90 14,65 9 33,68
22. 30. 15,00 15,20 6 33,62
23. 7. 14,00 15,00 8 33,56
24. 20. 15,00 13,75 8 33,31
25. 32. 13,85 14,75 8 33,16
26. 54. 14,40 13,75 8 32,71
27. 9. 14,40 13,70 8 32,66
28. 26. 13,10 14,35 8 32,01
29. 35. 14,50 13,45 7 31,94
30. 45. 14,90 14,70 4 31,88
31. 1. 12,25 15,20 7 31,44
32. 27. 13,75 13,60 7 31,34
33. 55. 14,50 13,15 6 31,07
34. 38. 12,25 14,25 8 31,06
35. 42. 13,00 13,35 7 30,34
36. 50. 13,00 13,75 6 30,17
37. 41. 13,65 13,00 6 30,07
38. 15. 13,25 12,10 8 29,91
39. 40. 12,10 13,00 8 29,66
40. 16. 13,00 11,50 9 29,63
41. 28. 12,85 12,75 5 28,45
42. 56. 13,25 12,90 4 28,43
43. 31. 11,65 13,25 6 28,32
44. 12. 10,75 13,50 7 28,24
45. 48. 12,00 10,75 9 27,88
46. 34. 12,65 11,75 6 27,82
47. 44. 13,70 11,75 4 27,73
48. 14. 12,25 12,50 5 27,60
49. 2. 9,65 13,25 8 27,46
50. 33. 11,90 10,75 8 27,21
51. 21. 11,50 12,75 5 27,10
52. 3. 9,95 12,40 8 26,91
53. 29. 10,65 12,75 6 26,82
54. 8. 12,45 11,00 5 26,30
55. 22. 10,75 11,65 6 25,82
56. 39. 11,40 10,50 5 24,75
57. 4. 10,00 12,50 3 24,21
58. 13. 10,50 10,85 5 24,20
59. 37. 9,40 9,00 7 22,39