Kulturális élet

Könyvtár

Énekkar PDF Nyomtatás E-mail

 

Három énekkar, a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium, a budapesti Piarista Gimnázium és a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium együttműködésének krónikája ez. A Kossuth Gimnázium és a Piarista Gimnázium kórusai nyolc év óta rendeznek közös szerepléseket. Hozzájuk csatlakozott hat évvel ezelőtt a Kazinczy Gimnázium.
Közös munkánk rendhagyó a közös szereplések számában, a zeneművek kiválasztásában és a művek megszólaltatásában is. A három "kis" kórus nem egymást váltva ad műsort egy-egy közös hangversenyen, hanem a megfelelő szólamokat külön-külön megtanulva szólaltatunk meg egy nagyszabású oratórikus művet, amelyben a kórus mellett szólisták és zenekar vagy orgona is közreműködik.
Mikor és hol szerepel ez az egyesített kórus? Évenként egy nagy és néhány kisebb kompozíciót tanulunk meg. Ezt az adott évben legalább négy alkalommal megszólaltatjuk mise keretében vagy koncertszerű előadásban. Mindhárom iskola megszervezi a saját városában a fellépést. így Mosonmagyaróváron, Győrben és Budapesten énekelünk legtöbbször, de felcsendültek ezek a szép dallamok már Fertődön, Fertőszéplakon, Pannonhalmán és Ausztria néhány kisvárosában is.
Milyen műveket tanulunk meg? A tizenéves lányok és fiúk a zeneirodalom igényes muzsikáit tolmácsolják. Ezek az elmúlt hat év alatt a következők voltak:
W.A. Mozart: d-moll Misse brevis K65.
W.A. Mozart: G-dúr Misse brevis K49.
Farkas Ferenc: Missa secunda
F. Schubert: G-dúr Mise
A. Zimmermann: G-dúr Mise
Kisebb művek:
Palestrina: Jesu Rex admirabilis
Kodály Z.: Szép könyörgés
Sztravinszkij: Pater Noster
J. Vyvermann: O sacrum convivium
W.A. Mozart: Ave verum
Saint-Saens: Szól örömének
Victoria: Ave Maria
Kodály Z.: Magyarok
Hassler: Ünnepre jöttünk
J. S. Bach: Ragyogva tűz a napsugár
Liszt F.: Credo a Koronázási miséből
Go tell it .... spirituálé
  Kiemelkedő esemény volt 1996. április 26-án a 31. Országos Kazinczy Verseny ünnepi hangversenye. A pannonhalmi bazilikában megszólaltattuk F. Schubert G-dur miséjét és még kisebb műveket, köztük Kodály Z. - Berzsenyi D. A magyarok című kánonját. A kórusok mellett szólisták - Havas Szilvia, Bubnó Tamás és Fellegi Balázs - és a Piarista Gimnázium kamarazenekara működött közre. A hangverseny után az általános vélemény az volt, hogy úgy szól ez a három irányból összejött énekkar, mintha egy kórus lenne. Az egységes hangzás elfeledteti, hogy három egymással ritkán találkozó csoportot látunk. Hogyan lehetséges ez? Alapvető feltétel a három hasonló szemléletű karnagy (Király Miklós - Piarista Gimnázium, Varga Angéla - Kossuth Gimnázium, Justinné Ládi Etelka - Kazinczy Gimnázium), akik értik a szerzőnek a kottában meghatározott szándékát, azt egymástól függetlenül is egységesen értelmezik, a mű iránti alázattal tanítják be a szólamokat, és így a három kórus biztos szólamtudással megy közös próbájára. A közös vezénylésre Király Miklós tanár urat kértük fel, így ő vezeti az összpróbát is.
A karnagy feladata, hogy vonzza magához az éneklés gyönyörűségére fogékony gyerekeket, akik - ebben a praktikus világban annyi más csábítás ellenére - otthonról, az általános iskolából, a szaktanártól vagy akárhonnan indíttatást kapnak arra, hogy az értékteremtésnek ezt a módját is műveljék. Mindehhez lényeges szükséglet az iskolai vezetés megfelelő szemlélete és hozzáállása, hiszen ennek a munkának a szervezési, formai, helyi és anyagi feltételeit ők biztosítják.
Hogyan próbál a három kórus együtt? Minden évben az első fellépés reggelén tíz óra körül Mosonmagyaróváron a Kossuth Gimnázium kellemes akusztikájú aulájában találkozik a kb. száz gyerek. Elkezdődik a próba álmosan... székzörgés... kamaszos cseverészés... Kezdetben bizony szaladnak el egymástól a szólamok, nem halljuk rendesen egymást, messze van egyik szólam a másiktól..., kissé zavaros minden. Király tanár úr szívós, energikus munkája nyomán a gyerekek figyelme egyre jobban működik, a hamisságok tisztulnak, a káoszból rend lesz. Délutánra, az öt-hatórás próba végére a tömegből kórus lesz. Kolléganőm és én együtt énekelünk a gyerekekkel, de néha csak figyelek, gyönyörködöm bennük, hogyan követik a tanár úr utasításait, milyen gyorsan képesek - közösen - teljesen máshogy is megoldani egy-egy zenei feladatot. Ez a változtatni tudás, tökéletesedés, ez a közösen megélt harmónia minden évben lebilincsel.
Ez a közös munkánk már hagyományt teremtett. A hat év alatt emlékezetem szerint 20 alkalommal, de inkább többször szerepeltünk együtt. Ennyi éven át tartó folyamatos együttműködés három iskola között - tapasztalatom szerint - valóban egyedülálló dolog. Ifjúsági szinten ennyi nagy mű előadásának aktív részese lenni: ez a gyerekek további fejlődéséhez egy szellemi tőke. Ezen kívül a rendezvényekhez kapcsolódó közös, igényes szórakozások, táncházak és a jókedvű utazások, nagy beszélgetések, barátságszövődések mind-mind hozzájárulnak életük teljesebbé tételéhez.

 

 

Justinné Ládi Etelka